Velkommen til

"Der er en mening med følelserne"

 

 

 

Følelserne har en funktion.

 

Følelser er ligesom vejskilte og lyskurver, der signalere kørselsretningen på vejene i livet.

 

Følelserne er bindeleddet imellem vores fysiske krop, og vores evne til fange de intuitive signaler.

Mange er blevet blokeret i at opleve signalerne, pga. tillærte adfærdsmønstre. Det kan ændres, hvis forandringen ønskes.

 

De 4 grundlæggende emotioner (følelser) er angst, vrede, sorg og glæde. 

 

Deres oprindelige funktion er at fortælle, nu skal du handle på din oplevelse:

 

-          Drejer det sig om angst – har det at gøre med noget nyt eller noget du ikke kender udfaldet af – og du skal skærpe din opmærksomhed.

 

-          Drejer det sig om vrede – har det at gøre med grænseoverskridelser - så markér dig – konsekvens: du skaber respekt.

 

-          Drejer det sig om sorg – har det at gøre med tab – vær’ omsorgsfuld for dig selv – konsekvens: du skaber tillid.

 

-          Glæde er konsekvensen af at ha’ handlet på det sande signal – Konsekvens: healing.

 

-          Kærlighed er tillid og respekt.

 

Jeg beder jer lægge mærke til, at ud fra dette mentalhygiejniske synspunkt er glæde og kærlighed en konsekvens, som opnås ved at være handlende på de tre andre følelser (emotioner) angst, vrede og sorg.

Det er først når jeg handler i opmærksomhed, i respekt og i tillid, at jeg healer det følelsesmæssige, at erkendelsen og de nye konstruktive handlinger bliver integreret, så jeg har en ærlig mulighed for at modtage sandheden og de utilslørede begreber.

Når jeg når dertil, modtager jeg helt automatisk høsten af mine nye adfærdsmønstre, og glæden vil ikke længere være noget jeg søger udenfor mig selv.

 

Jeg vil i tillid og respekt, altså i kærlighed, vide hvad der giver mening og hvad der i virkeligheden er godt for mig.

 

 

 

 

Denne hjemmeside er i tilblivelsesfasen

www.mettepetersen.info