Velkommen til mine

pædagogiske overvejelser

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

I min bog "Følelserne i den pædagogiske hverdag - måden at gøre det på i vuggestuen" har jeg givet et bud på, hvordan den professionelle omsorgspersons mentale  og følelsesmæssige velbefindende kan aflæses i hverdagen, og hvordan det kan smitte af på omgivelserne.

 

Viden om følelserne, mener jeg derfor, er en forudsætning for at kunne udføre et kvalifiseret empatisk pædagogisk arbejde.

 

På nogle områder kan det pædagogiske personale være i fare for at miste visionerne og lade sig flyde med i hverdagens overlevelsesstrategier. Jeg stillede spørgsmålet: Hvordan kan jeg navigere igennem forandringer, nye krav, nye arbejdsvilkår, nye økonomiske forhold og nye faglige indsigter? Mit svar blev følelserne.

Følelserne, og måden de bliver udtryk på, er omdrejningspunktet for hvordan konflikter, øgede arbejdsopgaver, planlægning og (u)tilfredshed bliver håndteret både i og udenfor børnegruppen.

 

 

Jeg har skrevet, om min måde at være vuggestuepædagog på.

Jeg har igennem nogle år samlet hændelsesforløb og teoretisk materiale, der kan danne et billede af de krav der stilles til nutidens småbørnspersonale.

 

Jeg oplever at ny videnskabelig forskning, gør at det pædagogiske håndværk i hverdagen bliver sat på en prøve. Pædagogiske redskaber kan ikke kun være intellektuel viden, men de skal integreres og leves ud i hver enkel medarbejder – fordi det vigtigste pædagogiske redskab er os selv. Vores empati og vores evne til at navigere i en verden af følelser, lyster og behov skal fungere i de økonomiske og fysiske rammer, vi nu er tildelt. Det kan skabe frustration, medmindre vi er bevidstgjorte om det.

 

Derfor giver jeg her mit bud på ”at få det til at give mening”, både for dem som står med en helt ny børne- og/eller personalegruppe, og for dem som i egen eller gruppens interesse har brug for status og ny bevidstgørelse.

 

Målgruppe: Al pædagogisk (faglært og ufaglært) personale i vuggestue, dagpleje og integrerede institutioner og pædagogstuderende der er i praktik. Alle former for ledere i disse institutioner, der vil støtte og udvikle medejerskab for institutionens mål og visioner.

 

Jeg undrer mig nemlig over at småbørnspædagogikken har så lidt plads i det offentlige rum. Arbejdet aflønnes som et lavstatus job og myten om at alle kan blive pædagoger, signalerer at der ingen særlige krav eller evner behøves for ”bare” at passe børn.

Heldigvis er der nu videnskabeligt bevis for at børn skal langt mere end at passes, men også udvikles og tilbydes kvalitet i institutionsmiljøet. Det understøttes af lovgivningen og af forældrene.

Derfor ser jeg en faggruppe, som er gået fra at gøre et godt stykke arbejde, til en faggruppe, der skal bevise og dokumentere at de gør et godt stykke arbejde.

Der er ikke længere plads til at være halvgod, og daglige gøremål udenfor børnegruppen stiger.

Dette vil jeg gerne være med til at belyse i min bog, ved at komme ind på flg. emner:

-   de følelsesmæssige krav til pædagogisk personale

-   de intellektuelle krav

-   organisering og planlægning af       arbejdsgange og opgaver

-   visionen for vore småbørn, fremtidens voksne.

 

Mine forudsætninger for at skrive om menneskers adfærd, ud over at være mentalhygiejnisk instruktør og almen livserfaring:

 

Jeg er Rudolf Steiner uddannet pædagog fra 2003.

Jeg har haft egen virksomhed med privat børnepasning i år 2004.

Jeg har været ansat i en institution i København fra 2004 – og er der forsat.

 

Jeg er uddannet sygeplejerske fra 1988.

1989 til 1994 på intensiv afdelinger i Danmark og Norge.

1994 til 2000 i hjemmeplejen (med afbrydelser pga. gigtdiagnose)

 

 

 

Bogen:

 

- Kan læses på denne hjemmeside

 

- Titel:

FØLELSERNE I DEN PÆDAGOGISKE HVERDAG

 Måden at gøre det på i vuggestuen

 

- Forfatter: Mette Petersen

 

- ISBN 978-87-993570-0-0 

 

- Kan rekvireres i en PDF eller Word-fil 

  ved at skrive til:

  mp@mettepetersen.info

 

 

Denne hjemmeside er i tilblivelsesfasen

www.mettepetersen.info